Equipaments Públics
CARRER JOAN GUELL/ BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
ESCOLA PRIMARIA A MANRESA/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)