Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
HABITATGE UNIFAMILIAR/ PRADELL DE LA TEIXETA, TARRAGONA 1999/ ROSA GAIRAL LLAVERÍA
ESCOLA PRIMARIA A MANRESA/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)