Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
10 HABITATGES EN FILERA/ CASTELLVELL DEL CAMP, TARRAGONA 2000/ TARRADEJE S.A.
ESCOLA PRIMARIA A MANRESA/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)