Equipaments Públics
ENTORNS BENZINERA AV. MATADEPERA/ SABADELL, BARCELONA 1998/ AJUNTAMENT DE SABADELL
Residencial i Empreses
INSTITUT A CASTELLVISBAL/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)