Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REMONTA DE UNA PLANTA INDUSTRIAL/ MONGAT, BARCELONA 2000/ EPA S.L.
INSTITUT A CASTELLVISBAL/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)