Equipaments Públics
PLAÇA DE LES CASES D'EN PUIG/ EL PRAT DEL LLOBREGAT, BARCELONA 1998/ AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT
Residencial i Empreses
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)