Equipaments Públics
CARRER JOAN GUELL/ BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)