Equipaments Públics
CARRER JOCS FLORALS I ANTONI MARIA CAPMANY/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)