Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
10 HABITATGES EN FILERA/ CASTELLVELL DEL CAMP, TARRAGONA 2000/ TARRADEJE S.A.
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)