Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA HABITATGE AL C/ VALENCIA/ BACELONA 1995/ PRIVAT
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)