Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
68 HABITATGES A BADALONA BARCELONA 2002 JUMBERCA
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)