Equipaments Públics
PLAÇA DE LA REGALESSIA/ BADALONA, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Residencial i Empreses
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA