Equipaments Públics
PLAÇA ANSELM CLAVE/ RIPOLLET, BARCELONA 1999/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Residencial i Empreses
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA