Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
4 HABITATGES AL CARRER UNIÓ/ BADALONA, BARCELONA 2000/ PRIVAT
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA