Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
HABITATGE UNIFAMILIAR/ PRADELL DE LA TEIXETA, TARRAGONA 1999/ ROSA GAIRAL LLAVERÍA
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA