Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA CASA JR&M/ VALLVIDRERA, BARCELONA 2012/ PRIVAT
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA