Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
BARRACA DE FUSTA/ BARCELONA 2011/ PRIVAT
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA