Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REMONTA DE UNA PLANTA INDUSTRIAL/ MONGAT, BARCELONA 2000/ EPA S.L.
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA