Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
FARMACIA DRA. DRONDA/ TARRAGONA 2010/ PRIVAT
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA