Equipaments Públics
CARRER PAVIA/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
CARRER ST ANTONI/ CALONGE, GIRONA 2003/ AJUNTAMENT DE CALONGE