Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
4 HABITATGES AL CARRER UNIÓ/ BADALONA, BARCELONA 2000/ PRIVAT
CARRER ST ANTONI/ CALONGE, GIRONA 2003/ AJUNTAMENT DE CALONGE