Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
CASA CUB/ CASTELLET I LA GORNAL, BARCELONA 1993/ PRIVAT
CARRER ST ANTONI/ CALONGE, GIRONA 2003/ AJUNTAMENT DE CALONGE