Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA CASA JR&M/ VALLVIDRERA, BARCELONA 2012/ PRIVAT
CARRER ST ANTONI/ CALONGE, GIRONA 2003/ AJUNTAMENT DE CALONGE