Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA HABITATGE AL C/ VALENCIA/ BACELONA 1995/ PRIVAT
CARRER ST ANTONI/ CALONGE, GIRONA 2003/ AJUNTAMENT DE CALONGE