Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
ESTAND REUTILITZABLE / LONDRES 1999, INGLATERRA/ GAELCO S.A./ col.laboradors: Armand Fernandez arq.
CARRER ST ANTONI/ CALONGE, GIRONA 2003/ AJUNTAMENT DE CALONGE