Equipaments Públics
PLAÇA DE LA REGALESSIA/ BADALONA, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Residencial i Empreses
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2