Equipaments Públics
CARRER JOAN GUELL/ BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2