Equipaments Públics
PLAÇA DE LA REGALESSIA/ BADALONA, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Residencial i Empreses
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA