Equipaments Públics
PLAÇA ANSELM CLAVE/ RIPOLLET, BARCELONA 1999/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Residencial i Empreses
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA