Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
CASA CUB/ CASTELLET I LA GORNAL, BARCELONA 1993/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA