Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
REFORMA CASA MULET/ BARCELONA 1998/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA