Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
FARMACIA DRA. DRONDA/ TARRAGONA 2010/ PRIVAT
RESIDENCIA I CENTRE ACOLLIDA BARCELONA, 2007 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA