Equipaments Públics
PLAÇA DE MERCÉ RODOREDA/ PRAT DEL LLOBREGAT, BARCELONA 1989/ AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT/ col.laboradora Marta Bosch arq.
Residencial i Empreses
AMPLIACIÓ INSTITUT A SURIA SURIA, BARCELONA 1999 GENERALITAT DE CATALUNYA, GISA