Equipaments Públics
PLAÇA DE MERCÉ RODOREDA/ PRAT DEL LLOBREGAT, BARCELONA 1989/ AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT/ col.laboradora Marta Bosch arq.
Residencial i Empreses
ESCOLA PRIMARIA A MANRESA/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)