Equipaments Públics
CARRER PAVIA/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
ESCOLA PRIMARIA A MANRESA/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)