Equipaments Públics
CARRER JOCS FLORALS I ANTONI MARIA CAPMANY/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
INSTITUT A CASTELLVISBAL/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)