Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
4 HABITATGES AL CARRER UNIÓ/ BADALONA, BARCELONA 2000/ PRIVAT
INSTITUT A CASTELLVISBAL/ BARCELONA 2009/ GENERALITAT DE CATALUNYA (GISA)