Equipaments Públics
PLAÇA DE LA REGALESSIA/ BADALONA, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE BADALONA
Residencial i Empreses
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)