Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
CASA CUB/ CASTELLET I LA GORNAL, BARCELONA 1993/ PRIVAT
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)