Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
ESTAND REUTILITZABLE / LONDRES 1999, INGLATERRA/ GAELCO S.A./ col.laboradors: Armand Fernandez arq.
26 HABTATGES P.O. A CAN BATLLÓ/ BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE BARCELONA (PMHB)