Equipaments Públics
ESPAIS LLIURES CAN St JOAN/ RUBI, BARCELONA 2005/ AJUNTAMENT DE SABADELL
Residencial i Empreses
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA