Equipaments Públics
CARRERS PAUS I COMEDIES/ SABADELL, BARCELONA 2001/ AJUNTAMENT DE SABADELL
Residencial i Empreses
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA