Equipaments Públics
CARRER JOAN GUELL/ BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA