Equipaments Públics
CARRER PAVIA/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
ESCOLA BRESSOL/ CERDANYOLA, BARCELONA 2007/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA