RADIO I CASAL DE JOVES RIPOLLET/ RIPOLLET, BARCELONA 1996/ AJUNTAMENT DE RIPOLLET / col.laboració Carlos llinàs arq.
Espai Públic i Obra Civil
Residencial i Empreses
PLAÇA MIRÓ I APARCAMENT/ MOLLET, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE MOLLET