Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
HABITATGE UNIFAMILIAR/ PRADELL DE LA TEIXETA, TARRAGONA 1999/ ROSA GAIRAL LLAVERÍA
PLAÇA MIRÓ I APARCAMENT/ MOLLET, BARCELONA 2003/ AJUNTAMENT DE MOLLET