Equipaments Públics
PLAÇA DE LES CASES D'EN PUIG/ EL PRAT DEL LLOBREGAT, BARCELONA 1998/ AJUNTAMENT DEL PRAT DEL LLOBREGAT
Residencial i Empreses
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2