Equipaments Públics
CARRER JOCS FLORALS I ANTONI MARIA CAPMANY/ BARCELONA 1997/ AJUNTAMENT DE BARCELONA
Residencial i Empreses
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2