Equipaments Públics
Espai Públic i Obra Civil
ESTAND REUTILITZABLE / LONDRES 1999, INGLATERRA/ GAELCO S.A./ col.laboradors: Armand Fernandez arq.
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2