24 HABITATGES P.O. A MOLINS/ BARCELONA 2008/ GENERALITAT DE CATALUNYA (INCASOL)
CAN GERONI/ CERDANYOLA, BARCELONA 2011/ AJUNTAMENT DE CERDANYOLA
REMONTA DE UNA PLANTA INDUSTRIAL/ MONGAT, BARCELONA 2000/ EPA S.L.
68 HABITATGES A 22@ 2ª FASE BARCELONA 2007 AJUNTAMENT DE BARCELONA, PMHB-2